«Con se degen los càrrechs supportar entre los ciutadans» Administració municipal i identitat urbana a Girona (1350-1440)

Con se degen los càrrechs supportar entre los ciutadans». Municipal administration and urban identity in Girona (1350-1440)

  • Albert Reixach Sala
Keywords: Local government, Finances, Identity, Girona, Catalonia 14th-15th centuries, Crown of Aragon, Govern municipal, Identitat, Catalunya, s. XIV-XV, Conrona d'Aragó

Abstract

In the light of recent studies on the communal identity in Late Medieval Catalan towns, this paper wants to examine the complex ties between the individuals and their communities. It focuses on the way the dwellers of a certain town experienced these ties with its local council, not only through an active office-holding or financial management, but also those arisen from the collective debt. In a case study of the city of Girona between 1350 and 1440, are documented and described speeches and representations that might generate these relationships. In addition, there is an attempt to understand how they could contribute to the formation of a political identity during a period when many Catalan municipal treasuries suffered financial difficulties.

A la llum dels estudis recents sobre la identitat col•lectiva a les ciutats catalanes de la baixa edat mitjana, aquest article pretén continuar examinant els complexos lligams entre els individus i la seva comunitat. Se centra en la manera com els habitants d’una població experimentaren vincles amb l’administració municipal, no només a través d’una participació activa per mitjà de l’exercici de càrrecs o la gestió de les finances, sinó també la lligada a l’endeutament col•lectiu. En un estudi del cas de la ciutat de Girona entre 1350 i 1440, es documenten i descriuen els discursos i representacions que pogueren generar aquestes relacions. Així mateix, s’intenta veure com contribuïren a la construcció d’una identitat política local en el context de les estretors financeres que visqueren moltes hisendes catalanes del període.

Published
2013-06-30
Section
Dossier